ჟურნალისტიკის რესურს ცენტრი (JRC)  და კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი, CIU „მერსი ქორპსი“  (Mercy Corps)-ს მხარდაჭერით, წარმოგიდგენთ საერთაშორისო-სამეცნიერო პრაქტიკულ კონფერენციას –  „აგროჟურნალისტიკისა და აგროკომუნიკაციის განათლების საკითხები“   

 კონფერენციის მიზნები:

  • აგროკომუნიკაციების განვითარების ხელშეწყობა კავკასიის რეგიონში;
  • თანამედროვე მეთოდების დამკვიდრება, აგროჟურნალისტიკის სწავლებაში;
  • საქართველოსა და მეზობელი რეგიონის ქვეყნების უმაღლეს სკოლებს შორის, ერთიანი აკადემიური გარემოს ხელშეწყობა;
  • სამეცნიერო კავშირების ფორმირება, პროფესიული ურთიერთობების ჩამოყალიბება და განვითარება;
  • უმაღლესი სასწავლებლებლების, კვლევითი და პრაქტიკული სამუშაოების დაკავშირება რეალურ მოთხოვნებთან;
  • სწავლების ტექნოლოგიებისა და მოდელების გაუმჯობესება

ვადები:

აპლიკაციის – განაცხადების მიღება – 30.03.2021

სარედაქციო – შემფასებელი გუნდის მუშაობა – 05.03.2021- 10.04.2021

კონფერენციის დღე – 13.04.2021

მიღებული მასალების გამოცემა, გავრცელება – 30.04.2021

Leave a Reply